УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН  GRENADE.BG
Настоящите общи условия  важат, считано от  20-ти август 2016 г.
Препоръчително е всички клиенти да прочетат тези Общи Условия („ОУ“) внимателно преди ползването на www.GRENADE.bg  („Сайтът“),  управляван от WEIDER BULGARIA Ltd. (“Дружеството”) . Тези Общи Условия поставят правно обвързващите условия за ползване на сайта www.GRENADE.bg.
При достъпа до Сайта или ползването му по какъвто и да е начин, включително, но не само, при посещение или разглеждане на Сайта или при добавянето на съдържание или други материали към Сайта, клиентите се съгласяват да бъдат обвързани от тези Общи Условия.
Предмет и правила
Сайтът е специализиран интернет магазин за доставка и продажба на хранителни добавки чрез интернет, по индивидуална поръчка на клиента. Поръчката е валидна само след потвърждаване от клиента. Адресът на клиента, конкретизиран във формуляра за поръчка, следва да бъде адресът на доставка. Всички посетители на сайта се считат за клиенти, независимо от целта на посещението.
Продукти
Продуктите, които се предоставят на Сайта са произведени във Великобритания , регистрирани в ЕС и в съответствие с разпоредбите на ЕС за продажба на добавки към храните от разстояние – Регламент № 1169/2011. Предмет на продажба е всеки продукт, който може да бъде закупен от клиент. При заявяване на поръчка, за покупка се счита за даденото изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на продукта.
Цени и условия за плащане
Цените в Сайта са в Лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на Сайта. Цените са валидни до  изчерпване на количествата от даден продукт. Сайтът си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти предварително, както и да коригира техническите параметри на продуктите и визията на Сайта.
Методи за плащане и доставка
WEIDER BULGARIA Ltd. позволява извършването на плащания чрез различни методи, както следва:

 • Чрез наложен платеж;
 • Директен банков превод.
 • Важно: При плащане чрез банков  превод използвайте уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащането. Вашата поръчка няма да бъде изпратена до получаването на превод по нашата сметка.
  WEIDER BULGARIA Ltd.  не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и / или кредитна карта на клиента.
  По отношение на доставките, WEIDER BULGARIA Ltd. работи с, но без да се ограничава до, членовете на Всемирния Пощенски Съюз (http://www.upu.int). Всички разходи по доставките са за сметка на купувача. WEIDER BULGARIA Ltd. си запазва правото да поеме разходите за доставка само в някои изрично посочени случаи, като например специална дестинация, поръчки над определена сума, определен период от време и т.н.
  Лична информация 
  Когато покупката е направена от нашия магазин, като част от процеса на покупко-продажба, ние събираме личната информация, която ни предоставяте, като например Вашето име, адрес и електронна поща.
  Когато разглеждате нашия магазин, ние автоматично получаваме интернет протокола на вашия компютър (IP), с цел предоставяне на информация, която ни помага да научим повече за вашия браузър и операционна система.
  Имейл маркетинг:  С ваше позволение, можем да ви изпращаме имейли относно нашия магазин, нови продукти и други актуализации.
  Условия за връщане
  Всички неотворени и неповредени продукти могат да бъдат върнати в срок от 30 дни след доставка на следния адрес: ж.к. Манастирски ливади-Изток , ул. „Тодор Джебаров“ бл. 43А, 1404, гр. София, България. На клиента ще бъде напълно възстановена сумата за върнатите продукти. Цената на доставката е за сметка на клиента и не се възстановява.
  Интелектуална собственост
  Сайтът и неговото оригинално съдържание, характеристики и функционалност са собственост на WEIDER BULGARIA Ltd. и са защитени от законите, регулиращи международното авторско право, търговските марки,  патентите, търговските тайни и други видове интелектуална собственост, както и от законите, регулиращи правото на собственост.
  Прекратяване
  WEIDER BULGARIA Ltd. може да прекрати достъпа до Сайта без причина или предизвестие, което може да доведе до загубване и унищожаване на цялата информация, свързана с неговите клиенти. Всички разпоредби на тези Общи Условия, които по същността си следва да запазят действието си при прекратяване на достъпа до Сайта ще останат в сила и след прекратяването, включително, но без да се ограничава до, разпоредбите относно правото на собственост, отпадане на гаранциите, обезщетяване, както и ограничения на отговорността.
  Връзки към други сайтове 
  Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица, които не са притежавани или контролирани от WEIDER BULGARIA Ltd.. Тези сайтове на трети страни имат отделна и независима политика за поверителност. Поради това Дружеството не поема отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Независимо от това, WEIDER BULGARIA Ltd. се стреми да защити целостта на Сайта и приветства всякакви отзиви за тези сайтове.
  Политика относно „бисквитките“
  В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО, (Директивата за „Бисквитките“), която отменя Директива № 58 от 2002/ ЕО, WEIDER BULGARIA Ltd. гарантира, че всички бисквитки използвани на Сайта не съдържат лична информация за нашите клиенти. Ние използваме бисквитки, единствено за да спомогнем за идентифицирането на вашия компютър, така че да персонализираме потребителския ви опит, да проследяваме търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап сте стигнали в процеса на поръчване.
  Ограничен лиценз
  В съответствие с тези Общи Условия, WEIDER BULGARIA Ltd. гарантира на своите клиенти неизключителен, непрехвърлим и ограничен лиценз за ползване на Сайта.
  Ограничение на отговорността
  При никакви обстоятелства WEIDER BULGARIA Ltd., нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали няма да бъдат отговорни за вреди – преки или косвени, възникващи в резултат от използването на Сайта от клиентите, а клиентите се съгласяват да пазят и държат WEIDER BULGARIA Ltd. невредим от всякакви претенции, загуби и разходи по ангажиране на отговорност.
  Отказ от отговорност по отношение на гаранции
  Използването на Сайта е на собствен риск на клиентите. Сайтът се предоставя на база “както е” и “както е налично”. Не се предоставят гаранции от какъвто и да е вид на Сайта, независимо изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, липса на нарушение или процес на изпълнение.
  WEIDER BULGARIA Ltd., неговите дъщерни дружества, филиали  и неговите лицензодатели не гарантират, че:
  1) Сайтът ще функционира непрекъснато, ще е защитен или ще бъде наличен във всеки даден момент или на всяко място;
  2) Каквито и да било грешки или дефекти ще бъдат поправени;
  3) Сайтът е без вируси или други вредни компоненти;
  4) Сайтът е без вируси или други вредни компоненти;
  5) Резултатът от използването на Сайта ще покрие очакванията на клиента.
  Приложимо право
  Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на българското законодателство и  Регламент (ЕС) № 1169/2011, без да имат каквото и да било действие по отношение на принципите за приложимото право.
  Промени в тези Общи условия 
  Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Продължаване използването на Сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.
  Препоръчително е клиентите да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение на което и да е от тези условия или промените им, те следва да не използват или да продължават да използват Сайта или следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.